Home » , , , » Makale Hakkında Bilgi

Makale Hakkında Bilgi

Makale Hakkında Bilgi, Makale Nedir?

Makale hakkında bilgi.

makale ders notları
Makale Hakkında Bilgi

Makale Daha çok bilimsel konularda bir tez, bir düşünce ileri sürmek ya da bir görüşü desteklemek için yazılan yazılardır.

Makale, gazete ile doğmuş ve gelişmiş bir yazı türüdür. Makale yazan kişinin işlediği konuyu iyi bilmesi, o alanda uzmanlaşmış olması önemlidir.

Makale yazarı, bir tez ileri sürer. O tezi güçlendirici birtakım kanıtlara başvurur; bilimsel sonuçlardan, sayısal verilerden, istatistiklerden yararlanır. Ortaya atılan görüş bir sonuca bağlanır, savunulan tez ispatlanır. 

Makalede ciddi, ağırbaşlı bir üslup tercih edilir, yer yer terimler kullanılır.


Makalede konu sınırlaması yoktur; ancak güncel olaylar makale konusu olmaz. Sanat, bilim, spor, sağlık konularında makaleler yazılabilir. Türk edebiyatında makale türünün ilk örneği Şinasi'nin Tercüman-ı Ahval gazetesi için yazdığı Mukaddimedir.

Bir önceki ders notumuz olan fıkra hakkında bilgi sayfasına da göz atmanızı öneririz.


0 comments:

Yorum Gönder