Home » , , » Hindistan Tarihi

Hindistan Tarihi

Hindistan Tarihi Ders Notları

Hindistan tarihi, Hindistan Tarihi Hakkında Bilgi, Hindistan Tarihi Ders Notları.

Hindistan, Asya Kıt'asının güneyine Hint Okyanusu'na doğru uzanan büyük bir yarımadadır.

Hindistan'ın tarihinde İndus Vadisi'inin önemli bir yeri vardır. En eski Hint uygarlığı, İndus Vadisi'ndeki Mohonje-Daro ile Rarappa'dır. M.Ö. 4000 yıllarına doğru kurulan bir merkezle iki kent temeline dayanan uygarlık, çağdaşları Mısır, Mezopotamya ve Çin uygarlıklarındakiler ölçüsünde gelişmişti. Uygarlığın temeli tarıma dayalı idi. İndus Nehrinin yıllık sel taşkınlarıyla oluşan verimli ovalarda buğday, arpa, baklagiller ve sebze yetiştirilmekte, kedi, köpek ve çiftlik hayvanları beslenmekte idi. İndus Uygarlığı da denilen bu uygarlık, M.Ö. 2500 - 1500 yılları arasında sürmüştür. Her iki Hint uygarlığı da Hindistan'a dışarıdan gelen Ariler tarafından yıkılmıştır.

Hindistan tarihi hakkında bilgiler
Hindistan Tarihi


Ariler Hindistan'da kast sistemine dayalı bir yönetim kurmuşlardır. Kast sisteminde toplum şu sınıflara ayrılıyordu:

1. Brahmanlar (Din adamları)
2. Kşatriyalar (hükümdar ailesi, soylular ve askerler)
3. Vaysiyalar, (tüccar, esnaf)
4. Südralar (köylüler, işçiler)
5. Paryalar (köleler)

Hindistan Yarımadası'nda çok sayıda toplum, ırk, buna bağlı olarak dil, din ve kültür vardır. Hindistan dinlerin çokluğu ve çeşitliliği nedeniyle dinler tarihinde önemli bir yere sahiptir. Hindistan'da en eski din tabiat ve tabiat kuvvetlerine tapma esasına dayanan Veda dinidir. Bu din Brahmanizm ve Hinduizm olarak da anılmaktadır. Budizm kast sistemine tepki olarak doğmuştur. Budizmin kurucusu Buda dır. Budizm din olmaktan çok felsefi bir düşüncedir. Budha'nın ahlak anlayışının temeli doğruluk ve ruh temizliğidir.


0 comments:

Yorum Gönder