Home » , , » Çin Tarihi

Çin Tarihi

Çin Tarihi Ders Notları

Çin Tarihi, Çin Tarihi Ders Notları, Çin Tarihi Hakkında Bilgi.

Çin, Asya Kıtasının güneyinde geniş topraklara sahip bir ülkedir. Çin uygarlığı Sarı ırmak (Hoang-Ho) dolaylarında ortaya çıkmıştır. Çin'de M.Ö. 4000 yıldan itibaren tarıma dayalı kültürler mevcuttu. Çin tarihi tek bir kavmin tarihi değildir. Çinli ya da dışarıdan gelen kavimler çeşitli tarihlerde siyasi hakimiyet kurmuşlardır. Ancak, dışarıdan gelip ülkelere egemenlik kuran kavimlerin zamanla azınlıkta kaldıkları için Çin kültürünün etkisiyle Çinlileştikleri görülür. Çin'deki birçok kavim ve bey birleşerek Çin uygarlığını oluşturacaklardır.

Çin'in tarih devirleri Şang soyuyla başlar. (M.Ö. 1450-1050). Çin yazısının ilk örnekleri bu döneme aittir. Uzun tarihi boyunca Çin'e çeşitli hanedanlar hüküm sürmüşlerdir. Çin yazısı bir resim yazısı olup, zaman içinde geliştirilmiştir. Yazı malzemesi olarak Mezopotamya. Mısır ve Anadolu'dan farklı olarak kil tablet, papirüs, veya parşömen değil, ipek kumaşlar kullanmışlardır. M.S. I. yüzyıldan itibaren kağıt kullanmaya başlamışlardır. Çinlilerin kağıdı icat etmesi, kültür ve uygarlık tarihinin önemli aşamalarındandır. Çinliler ipek böceğinden ipek üreterek değerli kumaşlar dokumuşlar ve dünyanın çeşitli ülkelerine satmışlardır. Bu ticaret, İpek Yolu denen binlerce kilometreye uzanan, Çin ile Yakın Doğu arasında uzanan bir ticaret yolunun doğmasına neden olmuştur. Kağıdın dışında pusula ve barut da Çin icadıdır.

Çin Tarihi ders notları metin
Çin Tarihi Ders Notları


Çin uygarlığının oluşumunda Konfiçyüs ve Lao-çe önemli rol oynamıştır. M.Ö. 551-479 yılları arasında yaşayan Konfiçyüs bir din kurucusu değildir. Çin'in içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulması için siyasi, ahlaki ve sosyal hayatla ilgili prensipler ortaya koymuştur. Öğrencilerine anlattığı düşünceleri, sonradan yazılmış, Çin'in yüzyıllar boyunca siyasi hayatında ve ahlak anlayışında etkili olmuş, dini bir özellik kazanmıştır.
Konfiçyüs ile aynı devirde yaşayan Lao-çe, Taoculuk felsefesinin kurucusudur. Taoculuğa da gerçek bir din denemez. Toplum ve ferdi yaşantı ile ilgili öğretilerden oluşmaktadır.


Çinliler sanatın pek çok alanında eserler vermişlerdir. Çok katlı kuleler, çatılarının uçları kalkık binalar, geniş saraylar ve Budist tapınaklar Çin mimarisinin başarılı örnekleridir. Mimarisinin belirgin bir özelliği tabiat ile uyum içinde olmasıdır. Şehir surları ve ünlü Çin Seddi Çin mimarisinin ulaştığı noktayı göstermektedir. Çinliler resim, heykel, porselen sanatlarında da bütün dünyanın ilgisini çekmişlerdir. Çin'de Budizm de yayılmıştır. Budizm resim ve heykel sanatının gelişmesini etkilemiştir.

Bir önceki ders notumuz: Hindistan Tarihi


0 comments:

Yorum Gönder