Home » , , » Fenikeliler, Fenikeliler Hakkında Bilgi

Fenikeliler, Fenikeliler Hakkında Bilgi

Fenikeliler

Sami asıllı olan Fenikeliler, Lübnan Dağları ile Akdeniz kıyıları arasında yaşıyorlardı. M.Ö. 1200'lerde tarih sahnesinde görülmeye başladılar. Kent devletleri halinde yaşayan Fenikeliler siyasi birlik kuramamışlardır. En önemli kentleri Sayda, Sur, Sidon (Biblos)'dur. Arazileri tarıma elverişsiz ve yetersiz olduğundan, denize açık olmalarından dolayı deniz ticaretine önem verdiler.

Fenike kent devletlerinin Mısır ile Anadolu arasındaki ticaret yolu üzerinde olmaları, Mezopotamya'yı Doğu Akdeniz'e bağlayan noktalarda yer almaları ticarette ilerlemelerine katkı sağlamıştır. Kıbrıs, Rodos, Malta, Sicilya ve Kuzey Afrika sahillerinde koloniler kurmuşlardır.

İlk Çağın kolonici (Sömürgeci) toplumlarından olan Fenikelilerin en önemli kolonisi Kartaca (Tunus'ta) idi. Fenikeliler sadece kâr gayesi güdüp kolonilerine vatan gözüyle bakmadıklarından, buraları uzun süre ellerinde tutamamışlardır. Halbuki İyon ve Yunanlılar kolonilerini vatanlarının bir parçası kabul edip, korumuş ve uzun süre elde tutmuşlardır
Fenikeliler ticari hayatta gösterdikleri başarıyı askeri ve siyasi sahada gösterememişlerdir. Asur, Babil ve Perslere vergi vererek ticari menfaatlerini korumuşlardır.

 
Fenikeliler hakkında Bilgi
Fenikeliler

Uygarlık

Doğu kültürünün batıya taşınmasında aracılık eden Fenikelilerin insanlığın ortak mirasına en büyük katkıları 22 harften oluşan alfabeyi bulmalarıdır.

Dini inanışları Ön Asya dinlerinin bir karışımı olup, çok tanrılıdır. Tabiat güçlerini tanrılaştırmışlardır

Fenike sanatı Mezopotamya, Mısır, Girit sanatının etkisinde gelişmiştir. Mimaride taş kullanmışlar ve şehircilikte ileri gitmişlerdir. Şehirlerinin etraflarını surlarla çevirmişlerdir. Fenikeliler gemi yapımı ve cam işlemeciliğinde de ileri gitmişlerdi.

Çin tarihi ve Hindistan tarihi sayfalarına da bakmanızı öneririz.


0 comments:

Yorum Gönder