Ölçeklerine Göre Haritalar

Ölçeklerine Göre Haritalar ve Özellikleri

Ölçeklerine göre haritalar kaça ayrılır?

Haritalar, ölçeklerine göre büyük ölçekli haritalar, orta ölçekli haritalar ve küçük ölçekli haritalar olarak üç gruba ayrılır.

Ölçeklerine Göre Haritalar

Ölçeklerine göre haritalar nelerdir?

Büyük Ölçekli Haritalar


Bu haritalar, 1/200 000 ve daha büyük (1/100 000, 1/50 000, 1/10 000 gibi) ölçekli haritalardır. Büyük ölçekli haritalar içinde yer alan ve en büyük ölçeğe sahip olan haritalar planlardır. Planların ölçeği 1/20 000 ve daha büyüktür (1/10 000, 1/5 000, 1/1 000 gibi). Büyük ölçekli haritaların önemli bir bölümünü topoğrafya haritaları oluşturur. Bu haritaların ölçeği 1/20 000 ile 1/200 000 arasında değişir. Topoğrafya haritaları, küçük sahalardaki (köy, şehir, bölge) yer şekli, nüfuslanma ve ekonomik özelliklerin ayrıntılı bir şekilde gösterildiği haritalardır.Gerçekte en dar alanı gösteren ve en çok ayrıntıyı gösteren haritalar planlardır.

Orta Ölçekli Haritalar


Bu haritaların ölçekleri 1/200 000 ile 1/500 000 arasında değişir. Genellikle tek bir bölgeyi gösteren haritalardır.

Küçük Ölçekli HaritalarBu haritaların ölçekleri genellikle 1/500 000'den küçüktür (1/600 000, 1/1 000 000, 1/5 000 000 gibi). Küçük ölçekli haritalar, daha çok geniş alanların (ülke, kıta, Dünya) gösterilmesinde kullanılır. Küçük ölçekli haritalar en az ayrıntıya sahiptirler.


0 comments:

Yorum Gönder