Home » , » 9. Sınıf Fizik Sorumluluk Sınavı Soruları

9. Sınıf Fizik Sorumluluk Sınavı Soruları

 9. Sınıf Fizik Sorumluluk Sınavı Soru Örnekleri

9. sınıf fizik sorumluluk sınavı soruları test ve açık uçlu sorular.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi fiziğin uğraş alanına girmez?

A)      Doğa olayları

B)      Mıknatısların itip çekmesi

C)      Madde ve enerji ilişkisi

D)      İnsanları yaşamını kolaylaştıran yenilikler

E)      Canlı varlıkların dünyası


Soru 2. Aşağıdaki birim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

A)  Zaman ----------- saniye

B)  Enerji ------------ Kalori

C)  Kütle ------------ kilogram

D)  Alan   ----------- m3  

 E)  Kuvvet ----------- Newton      

 Soru 3. Kütle kavramı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur?  

I. Birimi kilogramdır.

II. m sembolü ile gösterilir.

III. Temel bir büyüklüktür.

IV. Vektörel bir büyüklüktür.

V. Dinamometre ile ölçülür.

 

  A) I ve II               B) II ve III              C) II ve IV   

               D) I, II ve III         E) II, III, IV ve V

 

 

Soru 4. 200 cm3 seviyesine kadar sıvı ile dolu bir ta­şırma kabına bırakılan katı bir cisim hacmi­nin tamamı sıvıya batmış olarak dengede kalıyor.


Taşan sıvının hacmi 50 cm3 olduğuna göre, cismin hacmi kaç cm3 tür?                


  A) 100        B)200         C)300       D)400       E)500  


Soru 5. Vektörleri inceleyerek, sağında bulunan tablodaki vektör ifadelerinden doğru olanda doğru kutucuğunu, yanlış ise yanlış kutucuğu işaretleyiniz.


 

 Soru 6..Büyüklük tablosunda istenen ölçme  aletlerini yaz. 

BÜYÜKLÜK

ÖLÇME ALETİ

Kütle

 

Akım şiddeti

 

Uzunluk

 

Zaman

 

Sıcaklık

 

 

 

Soru 7.  Darası 82 gr olan bir kap su ile doldurularak tartıldığında 1 adet 200gr, 1 adet 50gr,  1 adet 20gr ve 3 adet 1gr lık kütlelerle dengeleniyor. Buna göre kaptaki suyun kütlesini bulunuz?         

 

 Soru 8.  Yerden 30m yüksekten uçan kuşun hangi enerjilere sahiptir? Yaz.   

 

 

 

 

 

Soru 9  Kütlesi 20 kg olan bir cisim, yerden 4 metre yüksekliğe  kaldırılıyor. Cisme kazandırılan enerjiyi  hesaplayınız .(g=10 m/s2)

 

Soru 10. İskenderun –Adana  arası 120 km. olduğu bilgisine dayanarak. 40 km sabit hızla giden motosiklet İskenderun’dan   Adana’ ya kaç saatte varır?  

 

  

 

      

 

 


   


1 comments: