Home » , , » Hint Deniz Seferleri | Nedenleri | Sonuçları

Hint Deniz Seferleri | Nedenleri | Sonuçları

Hint Deniz Seferleri (1538-1553)


Hint Deniz Seferleri Nedenleri ve Sonuçları

Nedenleri

1- Portekizlilerin eline geçen Hint ticaret yollarının (Ümit Burnu) geri alma ve Baharat Yolu’na yeniden işlerlik kazandırma isteği.
2- Kızıldeniz ve Hac yollarının güvence altına alınmak istenmesi
3- Coğrafi keşiflerle Akdeniz limanlarının önemi yok olmuş ve okyanuslar önem kazanmıştır. Okyanuslarda etkili olma isteği
4- Gücerat hükümdarının (Bahadır Şah) Osmanlılardan yardım istemesi

I. Hint Seferi: Mısır valisi Hadım Süleyman Paşa
II. Hint Seferi: Piri Reis, Portekizlilere yenildiği için donanma ve hâzineleri Basra Körfezi'ne bırakarak Mısır'a çekildi ve idam edildi. (Kitab-ı Bahriye adlı bir coğrafya kitabı yazmıştır.)
III. Hint Seferi: Murat Reis
IV. Hint Seferi: Şeydi Ali Reis (Donanma fırtınadan dolayı Umman kıyılarına bırakıldı. Üç yılda kara yoluyla ancak İstanbul'a döndüler. Şeydi Ali Reis yaşadıklarını "Miratü'l Memalik" (Memleketin Aynası) adlı eserinde topladı)

Sonuçları

1- Osmanlılar Hint seferlerinde başarılı olamadılar.

NEDENLERİ

Devletin seferlere gereken önemi vermemesi (Batı seferlerinin daha karlı olduğunu düşünmeleri)

Okyanuslara dayanıklı donanmadan yoksun olunması

Hint sultanlarının gerekli yardımda bulunmaması

Yemen, Aden, Habeşistan ve Sudan Osmanlı topraklarına katılmıştır. (Arap yarımadasının en güney ucuna ulaşıldı)

Kızıldeniz bir içdeniz haline geldi.
0 comments:

Yorum Gönder