Home » , , » Bilim Adamları Ne iş Yapar?

Bilim Adamları Ne iş Yapar?

Bilim Adamları Ne iş Yapar? Hakkında Bilgi


Bilim Adamı Nedir?

Bilim adamı sözcüğü, işlerin nasıl işlediğini ve işleyişini daha iyi anlamak için fiziksel dünyanın çeşitli yönlerini araştıran ve inceleyen birisini tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Bilim insanının birçok uzmanlığı vardır ve bir kişinin takip etmeyi seçtiği çalışma alanına bağlı olarak, çalışma büyük ölçüde değişebilir. Bununla birlikte, her bilim adamı, tüm yeni keşiflerin sadece spekülasyon değil, olgusal olmasını sağlayan sıkı bir kurallar bütünü olan 'bilimsel yöntemi' izler.

Birçok farklı bilim adamı vardır ve hepsi farklı şeyler yaparlar. Bazıları canlı organizmaları araştırmayı sever. Bu insanlara biyologlar denir. Diğerleri kayaları incelemek ister. Biz onlara jeolog deriz. Hayvanları inceleyen insanlar bazen zoologlar olarak adlandırılır.
Bilim adamları, problemleri çözmek isteyen çok meraklı insanlardır. Deneyler denen bilim projeleri yaparak bu problemleri çözer. Bu sorunlardan bazıları, havalarımızı temiz tutmak ya da belirli hastalıkları olduğunda insanları iyileştirmek için bir yol bulmakla ilgili olabilir. Peki bilim adamları özel olarak ne yapıyor?


Bilim adamları ne yapar?

Bilim adamları bir şeyleri gözlemler. Duyularımız, etrafımızdakileri gözlemlememize yardımcı olabilir. Bilim adamları, fen problemlerini çözerken duyularını kullanırlar. Detayları belirlemek için gözlerini kullanıyorlar. Bir şey kokmuş olup olmadığını anlamak için burunlarını kullanırlar. İşitme, dokunma ve hatta duyu duyularını kullanırlar.
Bilim Adamları Ne Yapar?
Bilim Adamları Ne iş Yapar?

Bilim adamları bir şeyler ölçer. Bilim adamları şeyleri ölçmek için ölçekler, cetveller, termometreler ve diğer birçok araç kullanırlar.

Bilim adamları akla gelebilecek her alanda çalışırlar ve bu nedenle geniş bir işverenler yelpazesi için çalışabilirler. Büyük ve küçük şirketler, ürün ve araştırma projeleri üzerinde çalışmak için bilim adamlarını işe alır. Üniversiteler, araştırma yapmak veya öğretmek için bilim adamlarını işe alır. Hükümetler ve hastaneler araştırma hibeleri düzenler ve finanse edilen projeler üzerinde çalışmak için bilim adamlarını işe alırlar. Bilim adamları yaptıkları işe göre aşağıdaki gibi ayrılmıştır.

Kimyager
Maddelerin bileşimi, yapısı ve özellikleri ile reaksiyonlarını inceler

Biyokimyacı
Canlıların ve biyolojik süreçlerin kimyasal ve fiziksel prensiplerini inceler.

Biyolog
Yaşamları ve canlı organizmaları inceler

Deniz Biyoloğu
Denizdeki tüm canlıları inceler

Moleküler Biyolog
Moleküler düzeyde hücrelerin yapılarını ve işlevlerini araştırır ve inceler

Mikrobiyolog
Bakteriler, algler ve mantarlar gibi mikroskobik organizmaları inceler

Sitoteknolog
Hastalığın varlığı için insan hücrelerini hazırlar ve inceler

Genetikçi
Genetik bilimi konusunda uzmanlaşmıştır

Jeolog
Dünya'nın tarihini, kökeni ve yapısını inceler

Paleontolog
Her türlü organizmanın fosil kalıntılarını inceler

Coğrafyacı
Dünyayı ve topraklarını, özelliklerini ve sakinlerini inceler

Zoologist
Hayvanlar hakkında çalışmalar yapar.

Entomolog
Böcekleri incelerler.

Hayvan Bilimcisi
Tarımsal verimlilik ve gıda güvenliği çalışmaları yaparlar.

Koruma Bilimcisi
Çevreyi, ekinleri ve gıda tedarikini korurken araziyi kullanmanın ve iyileştirmenin yollarını araştırır ve geliştirir.

Toprak ve Bitki Bilimcisi
Farklı toprak bileşimlerini ve bitki yaşamı, ekinleri ve ulusal besin kaynağı üzerindeki etkilerini inceler.

Arkeolog
Eski insanlar ve kültürlerini inceler

Antropolog
İnsanlığın sosyoktoresk, arkeolojik, dilbilimsel ve biyolojik yönlerini inceler

Odyolog
İşitme ve denge çalışmaları

Fizikçi
Maddenin yapısı ve davranışını, enerji ile madde arasındaki etkileşimi ve enerjinin üretimini ve transferini yöneten temel ilkeleri araştırır ve tanımlar.

Parçacık Fiziği
Madde ve atom altı parçacıkların atom altı elemanlarını inceler.

Astronom
Uzay çalışmaları yapar.

Hidrolog
Su ve su döngüsü çalışmaları

Meteorolog
Dünya atmosferinin dünyayı ve onun üzerindeki herkesi nasıl etkilediğini, anlayabildiğini ve tahmin edebildiğini ya da tahmin edebilmek için bilimsel ilkeleri kullanır.

Biyoenformatik Bilim İnsanı
Moleküler düzeyde büyük miktarlarda veri kümelerini inceler ve inceler

Malzeme Bilimcisi
İnsan yapımı ve doğal malzemelerin kimyasal özelliklerini ve yapısını inceler ve analiz eder.
0 comments:

Yorum Gönder