Home » , , » Biyolojinin Alt Bilim Dalları

Biyolojinin Alt Bilim Dalları

Biyolojinin Alt Dalları


Biyolojinin alt bilim dalları aşağıda listelenenlerden fazladır. Ancak biyolojinin en çok bilinen alt dalları aşağıdaki gibidir.  

Aerobik, havadaki organik parçacıkların incelenmesidir.
Tarım, mahsul üretimi ve hayvan yetiştirme çalışmasıdır.
Anatomi, canlıların iç yapılarının incelenmesidir.
Bakteriyoloji, bakteri araştırmasıdır.
Biyokimya, canlıların çalışmasında kimyanın kullanımıdır.
Biyomühendislik, canlıların mühendislik araçlarıyla incelenmesidir.
Biyocoğrafya, canlıların coğrafi dağılımının incelenmesidir.
Biyoenformatik, genomik ve diğer biyolojik verilerin araştırılması, toplanması ve depolanması için bilgi teknolojisinin kullanılmasıdır.
Biyomekanik, canlı varlıkların mekaniği çalışmasıdır.
Biyolojik Yer Bilimleri, canlıların incelenmesinde coğrafya gibi yer bilimlerinin kullanımıdır.
Biyomatematik, canlıların çalışmasına matematiğin uygulanmasıdır.
Biyomedikal,araştırma sağlık ve hastalık araştırmasıdır.
Biyomüzikoloji, biyolojik perspektiften müziğin çalışmasıdır.
Biyofizik, fiziklerin canlıların çalışmasına uygulanmasıdır.
Biyolojik Psikoloji, insan aklının çalışmasına biyolojinin uygulanmasıdır.
Biyosemiyotik, anlam üretme ve iletişim modellerini uygulayarak, semiyotiklerle biyolojik süreçlerin incelenmesidir.
Botanik, bitkilerin çalışmasıdır.

Biyolojinin Alt Bilim Dalları Nelerdir
Biyolojinin Alt Bilim Dalları

Bina biyolojisi, kapalı yaşam ortamının çalışmasıdır.
Hücre biyolojisi, hücrenin eksiksiz bir birim olarak çalışmasıdır.
Koruma biyolojisi, doğal çevrenin korunması, restorasyonu ve korunması çalışmasıdır.
Cryobiology, canlılar üzerinde normal olarak tercih edilen sıcaklıklardan daha düşük bir çalışmadır.
Sitoloji ,hücreler hakkında yapılan çalışmalardır. 
Gelişim biyolojisi, bir organizmanın meydana geldiği süreçlerin incelenmesidir.
Ekoloji, canlıların birbirleriyle ve çevreye olan ilişkilerinin incelenmesidir.
Embriyoloji, canlıların döllenmeden doğuştan bağımsız organizmalara kadar oluşumu ve gelişiminin incelenmesidir.
Endokrinoloji hormonların çalışmasıdır.
Entomoloji, böceklerin çalışmasıdır.
Çevresel biyoloji, özellikle insan faaliyetlerinden etkilenen doğal dünyanın incelenmesidir.
Epidemiyoloji, popülasyonların sağlığının çalışmasıdır.
Evrimsel biyoloji, zaman içinde türlerin kökeni ve inişinin incelenmesidir.
Genetik, kalıtımın ve canlıların yaşam boyu gelişiminin incelenmesidir.
Histoloji, dokuların çalışmasıdır.
Hematoloji, kan ve kan oluşturan organların çalışmasıdır.
Herpetoloji sürüngenlerin ve amfibilerin çalışmasıdır.
Bütünleştirici biyoloji, tüm organizmaların çalışmasıdır.
Likenoloji liken çalışmasıdır.
Limnoloji, iç suların çalışmasıdır.
Mammoloji, memelilerin çalışmasıdır.
Deniz biyolojisi, okyanus ekosistemlerinin incelenmesidir.
Mikrobiyoloji, mikroorganizmaların çalışmasıdır.
Moleküler biyoloji, moleküler düzeyde biyolojik fonksiyonların çalışmasıdır.
Mikoloji, mantarların çalışmasıdır.
Nanobiyoloji, nano ölçekte biyolojik fonksiyonların incelenmesidir.
Ornitoloji, kuşların çalışmasıdır.
Paleontoloji, fosillerin çalışmasıdır.
Patoloji, genellikle hayvanlarda hastalıkların incelenmesidir.
Farmakoloji, canlıların üzerindeki ve içindeki kimyasalların eylemlerinin incelenmesidir.
Fizyoloji, canlıların normal fonksiyonlarının incelenmesidir.

Biyolojinin Alt Bilim Dalları


Fitocoğrafya, arazi ve bitkilerin incelenmesidir.
Fitopatoloji, bitkilerde hastalıkların incelenmesidir.
Nüfus biyolojisi, tür gruplarının çalışmasıdır.
Protozooloji, tek hücreli organizmaların çalışmasıdır.
Psikobiyoloji, psikolojinin biyolojik temellerinin incelenmesidir.
Kuantum biyolojisi, biyolojik fonksiyonlar üzerindeki kuantum mekaniğinin çalışmasıdır.
Sosyobiyoloji, sosyolojinin biyolojik temellerinin incelenmesidir.
Yapısal biyoloji, biyolojik makromoleküllerin moleküler yapısının incelenmesidir.
Taksonomi, canlıların sınıflandırılması ve isimlendirilmesinin incelenmesidir.
Viroloji, virüslerin çalışmasıdır.
Zooloji, hayvanların çalışmasıdır.
Zoogeografi,arazi ve hayvanların çalışmasıdır.0 comments:

Yorum Gönder