Home » , , » Paleografya Nedir?

Paleografya Nedir?

Paleografya Nedir? Tanımı


Paleografya antik ya da eski eserlerin ve yazıtların incelendiği bilim dalıdır. Baska bir deyişle paleografya el yazısını okuma ve anlama sanatıdır. 

Paleografi farklı seviyelerde işlev görür. En temelinde, iletişim kodunun yüzyıllar boyu değişmesine rağmen, modern bir öğrenci ya da araştırmacı tarafından geçmiş zamanlarda ne yazdığını okumasına olanak tanıyan bir kod çözme sürecidir..

Paleografya Tanımı
Paleografya

Paleografi kendi içinde tarihtir. Yüzyıllar boyunca stil ve yazı biçiminde yapılan değişiklikler tarihsel ve toplumsal değişimi yansıtır. El yazmalarının içeriği ve tarzı , toplumun değişen endişelerini yansıtmaktadır. Yazı geçmişi, kültürel mirasımızın önemli bir bileşenidir. Bir zanaat olarak yazma ve iletişim becerisi olarak yazma, kültürel gelişimimizde ayrılamaz.

Bir bilim olarak paleografi karmaşık tarihsel izleme için kullanılabilir. Harflerin kesin biçimini analiz etme, yerel senaryo stillerini veya kişisel el yazılarını tanımlama ve noktalama ve kısaltmaların inceliklerini analiz etme, zaman ve mekan üzerindeki etkileri izlemek ve hatta bireylerin hareketlerini izlemek için kullanılabilir. 


0 comments:

Yorum Gönder