Home » » Türklerin Yaptığı Göçlerin Nedenleri

Türklerin Yaptığı Göçlerin Nedenleri

Türk Göçleri Nedenleri


MÖ XVI. yüzyılda başlayan göçler milattan sonrakidönemlerde de devam etmiştir.

Göçlerin Nedenleri

İklim değişikliğine bağlı olarak kuraklığın artması, otlakların ve tarım alanlarının daralması

Bağımsız yaşama duygusu, bir başka topluluğun egemenliği altına girmektense özgür yaşanacak yerlere gitme düşüncesi

Türklerin Yaptığı Göçlerin Nedenleri Nelerdir
Türklerin Yaptığı Göçlerin Nedenleri

Türk boylarının birbirleriyle hâkimiyet mücadelesi vermesi

Hayvan hastalıklarının artması ve buna bağlı olarak ekonomik sıkıntıların ortaya çıkması

Nüfusun artması ve buna bağlı olarak ekonominin olumsuz etkilenmedi

Dış güçlerin baskısı (Çin, Moğol, Tunguz)

Yeni yerler ele geçirme arzusu


0 comments:

Yorum Gönder