Home » » Tohumsuz Bitkiler Özellikleri

Tohumsuz Bitkiler Özellikleri

Tohumsuz (Çiçeksiz Bitkiler)


Tohumsuz Bitkiler Özellikleri ve Hakkında Bilgi

  • Üreme organı olarak çiçek bulunmaz.
  • Tohum oluşturamazlar.


  • Eşeysiz ve eşeyli üremenin birbirini takip ettiği metagenez ile ürerler.
  • Damarlı ve damarsız olmak üzere iki gruba ayrılırlar.
  • Karayosunları ve ciğer otları damarsız, eğrelti otu ve at kuyrukları damarlı çiçeksiz bitkilerdir.
0 comments:

Yorum Gönder