Home » , » İletişimin Temel Unsurları

İletişimin Temel Unsurları

İletişimin Temel Unsurları (Edebiyat)


Gönderici: İletiyi aktaran, iletinin kaynağı olan kişidir.

İleti (Mesaj): Söz, yazı veya davranış yoluyla alıcıya aktarılan bilgi, duygu veya düşüncedir. İletilerin ulaştırılması ve alınması iletişimi ortaya çıkarır.

Alıcı : İletinin sunulduğu, iletiyi alan kişidir. Hedef terimiyle de ifade edilir.

Kanal (Araç): İleti için kullanılan somut araçlara denir. Gazete, kitap, bilgisiyar, not kağıdı, sesler birer kanaldır.

Kod: İletinin aktarılması için kullanılan şifreleme sistemidir. Harfler, sözcükler, müzik notaları birer koddur. Kodun geçerli olması için hem göndericinin, hem de alıcının bu kodları bilmesi, anlaması gerekir.

Dönüt: Göndericiden giden iletiye, alıcının verdiği söz, davranış gibi karşılıklara geri bildirim, dönüt denir.


Bağlam: İletinin gerçekleştiği yer, mekan ya da ilişki biçimine ve iletişim öğelerenin birliğine bağlam (ortam) denir.


0 comments:

Yorum Gönder