Home » , » Dil Göstergeleri ve Dil Dışı Göstergeler

Dil Göstergeleri ve Dil Dışı Göstergeler

Dil Göstergeleri  ve Dil Dışı GöstergelerDil Göstergeleri


Bir cümleyi, yazıyı, paragrafı oluşturan her sözcük, dil göstergesidir. İletişimin dil ile yapıldığı durumlarda dil göstergelerini bilmek çok önemlidir. Gönderge, gösteren ve gösterilen kavramların özellikle dil göstergeleri olan sözcükler için kullanılır.

Dil Dışı Göstergeler


a) Belirti: Bir amaç taşımayan ve istem dışı gerçekleşen doğal göstergeler belirtidir.

Evimizde otururken avizenin sallanmaya başlanması, bir deprem olduğunun belirtisidir. Belirtide, gösteren ile gösterilen arasında neden-sonuç ilişkisi vardır.

b) Belirtke: İletişim kurmak, bir bilgiyi aktarmak amacı içeren göstergelerdir, belirtkelerde gösteren ve gösterilen arasındaki ilişki nedensizdir. Bu ilişki toplumca varılan bir uzlaşma sonucu sağlanmıştır.

c) İkon (Görsel gösterge): Dil kullanılmadan gösteren ile gösterilen arasındaki benzerlik ilişkisine dayanılarak bilgi ve iletinin aktarılmasını sağlayan somut şekil ve varlıklardır.

d) Simge: Uzlaşmaya bağlı olarak soyut ve sayılamayan tek bir gösterilene göndermede bulunan görsel biçimdir. Simgenin ilettiği anlam evrensel ya da toplumsal olabilmektedir.
0 comments:

Yorum Gönder