Home » , , , » Eski Çağlarda Element Kavramı

Eski Çağlarda Element Kavramı

Element Kavramının Tarihsel Gelişimi


Eski çağlarda element kavramı ile ilgili bilgiler aşağıda paylaşılmıştır.

Aristo; maddeleri dört ana element olarak kabul etmiştir. Bu maddelerin hava, su, toprak ve ateşin değişik şekillerde birleşmesi sonucu oluştuğunu ve maddelerin sıcak - kuru, kuru - soğuk, soğuk - ıslak ve ıslak - sıcak gruplarından birine dahil olabileceğini savunmuştur.

Maddenin soğuk ve ıslak hâlinin sıvı suyu, soğuk ve kuru hâlinin katı toprağı oluşturduğunu söylemiştir.

Milattan önce başlayıp ortaçağ sonuna kadar hüküm süren bu düşünceyi Robert Böyle “daha basit maddelere ayrılmayan maddeye element denir" diyerek element tanımına yeni bir boyut kazandırmıştır.
Element Kavramını Tarihsel Gelişimi
Elementler


Eski bilim insanları maddeleri fiziksel özelliklerine göre simgelemeye çalışmışlardır. Örneğin; altını sarı olduğu için güneşe benzetmişlerdir. Babil’in ünlü kralı Hammurabi (MÖ 1700’lerde) o zamana kadar bulunan metalleri üstelemiştir. Hammurabi'nin listelediği metaller; altın, gümüş, bakır, demir, kurşun, kalay, cıva, kükürt ve karbondur. Daha sonraki yıllarda ise keşfedilen element sayısı artmıştır. Bilim adamları elementleri sembollerle ifade etmeye çalışmışlar ve zaman içerisinde elementlerin sembollerinde değişiklikler yapmışlardır. Daha sonraki yıllarda ise J. Berzelius tarafından elementin sembolü, elementin Latince isminin ilk ya da ilk iki harfi olarak alınmıştır.


0 comments:

Yorum Gönder