Home » , , , » Element Tanımı

Element Tanımı

Element

Aynı cins atomlardan oluşmuş ve kendisinden daha basit maddelere ayrışmayan saf maddelerdir.

Elementler sembollerle gösterilirler. Bir elementin sembolü, bir veya iki harfle ifade edilir. Bunlardan birinci harf büyük, ikinci harf küçük yazılır.

Moleküler yapıda olan elementlerde, moleküllerin kaç atomdan oluştuğunun belirtilmesi için formüller kullanılır. Örneğin; Hidrojen (H2), Oksijen (O2) gibi.

Sembolle ifade edilen bir maddede her iki harf de büyük ise (CO) bileşik, bir tanesi büyük diğeri küçük ise (Co) elementtir.


0 comments:

Yorum Gönder