Home » , , » Demir Çağı Hakkında Kısa Bilgi

Demir Çağı Hakkında Kısa Bilgi

 Demir Çağı


İnsanlık tarihinin en önemli buluşlarından biri demirdir. Doğada bol bulunan, dayanıklı, sert ve ağır bir metal olan demir yaşamın her alanında kullanılabilmektedir. Demirden yapılan araç gereçler ve silahlar bakır ve tunçtan yapılanlara göre daha ağır ve dayanıklıdır.


Demir Çağında üretim artmış, ticaret ve silah yapım teknikleri gelişmiştir. Kara ve deniz ulaşımında ve savaş teknolojisinde ilerlemeler kaydedilmiştir. Toplumlar arasında ticaret, iletişim ve etkileşim artmıştır. Demir Çağında site ve küçük devletlerin yerini büyük devletler ve imparatorluklar almıştır. Demir Çağının sonlarında Sümerlerin yazıyı kullanmaya başlamaları (MÖ 3200) ile Tarih Çağları başlamıştır.


0 comments:

Yorum Gönder