Home » , , , » Taş Çağında Tarım

Taş Çağında Tarım

Taş Çağı Tarımsal Faaliyetlerin Başlaması


Buzul çağının sona ermesi ile dünyadaki yaşam alanı genişlemiştir. Bu dönemde bazı hayvanların nesilleri tükenmiş, avcılık güçleşmiştir. İnsanlar uzun süren yaşam tecrübeleri sayesinde bazı ürünlerin yetişme özelliğini öğrenmişlerdir. İklim koşullarının da iyileşmesi ile insanlar tarımsal faaliyetlere başlamıştır.

Tarımsal faaliyetlerin başlaması sonucunda,

Avcılık ve toplayıcılık faaliyetleri azalmış, göçebeliğin yerini yerleşik yaşam tarzı almaya başlamıştır,
İnsanların üretici duruma gelmesi mülkiyet, miras ve sınıf farklılaşması gibi gelişmeleri ortaya çıkarmıştır. Bu durum insanlar arasında ilişkilerin artmasına ve yeni sorunların ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır,

İnsanlar tüketicilikten üretici duruma geçmişlerdir. Bu durum insanların aç kalmasını önemli ölçüde azaltmış ve insan nüfusunda artış olmuştur.          


İnsanlar gücünden, etinden ve derisinden faydalanmak amacıyla hayvanları da evcilleştirmişlerdir.


0 comments:

Yorum Gönder