Home » , » Orta Taş (Mezolitik) Çağı

Orta Taş (Mezolitik) Çağı

Orta Taş (Mezolitik) Çağı (MÖ 10.000 - MÖ 8.000)


Buzul Çağı sona ermiş, iklim şartları insanların yaşamına daha uygun hale gelmiştir.

İnsanlar mağara ve ağaç kovuklarında yaşamaya, avcılık ve toplayıcılıkla geçinmeye devam etmişlerdir,

Ateş bulunmuştur. İnsanlar ateşi kullanarak soğuktan ve vahşi hayvanlardan korunmuşlar, gıdalarını pişirmişlerdir. Otları ateşe vererek ürkütülen hayvan sürülerini uçurum veya bataklık gibi tabii tuzaklara düşürerek avlamışlardır,

Bu döneme ait en önemli buluntular çakmak taşından (mikrolit) yapılmış günlük yaşamda kullanılmaya yönelik küçük araç gereçlerdir.

Orta Asya'da Mezolotik Çağa ait en eski yerleşim yeri Tacikistan'da Ceyhun Nehri’nin yukarı kısmındaki Kuldara bölgesidir.


Türkiye’de bu dönemi aydınlatan merkezler; Antalya’da Beldibi, Ankara’da Macunçay, Göller yöresinde Baradiz, Samsun’da Tekkeköy mağaralarıdır.


0 comments:

Yorum Gönder