Home » , » Bitki Formasyonları

Bitki Formasyonları

BİTKİ FORMASYONLARI


Bitki formasyonları; ot formasyonu, ağaç formasyonu ve çalı formasyonu olmak üzere 3'e ayrılır.


Ot Formasyonu

İklim, toprak ve yer şekilleri gibi koşulların ağaç yetişmesine imkan vermediği yerlerde belirli zamanda yağan yağışa bağlı olarak yetişen otsu bitkilerin oluşturduğu topluluktur.

Ot, formasyonu dörde ayrılır:

 • Savan
 • Step
 • Çayır
 • Tundra

Ağaç Formasyonu

Yağış, sıcaklık ve toprak koşullarının elverişli, yetişme devresinin uzun olduğu her yerde ağaç yetişir.

Ağaç formasyonu dörde ayrılır:

 • Ekvatoral Yağmur Ormanları
 • Muson Ormanları
 • Karma Ormanlar
 • Tayga Ormanları 

Çalı Formasyonu 

Orman alanlarının tahrip edildiği yarı nemli bölgelerde oluşur.

Çalı formasyonu üçe ayrılır:
 • Maki
 • Garig
 • Psödomaki
0 comments:

Yorum Gönder