Home » , » Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri

Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri

Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devletine Etkileri


İngiltere’nin fabrikalarda işlediği dokumaların Osmanlı pazarlarına girmesi, onlarla rekabet edemeyen Osmanlı dokuma tezgâhlarının kapanmasına yol açtı. Bu durum işsizliğin artmasına neden oldu.

Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyılda siyasi baskısını hissettiği Batılı devletlerin XIX. yüzyılda ise ekonomik işgaline uğradı.

Osmanlı Devleti’yle Avrupa devletleri arasındaki güç dengesi Osmanlılar aleyhine bozuldu.
Osmanlı Devleti'nin ekonomik alanda Avrupa’ya bağlılığı arttı.


Avrupa devletleri, Osmanlı Devleti’nin zayıf durumundan yararlanarak ticari ayrıcalıklar elde ettiler ve Osmanlı topraklarını açık pazar olarak kullanmaya başladılar.


0 comments:

Yorum Gönder