Home » , , » Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi Gelişmeleri

Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi Gelişmeleri

Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi


Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle, Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın öldürülmesi arasındaki dönemi kapsar. Bazı tarihçiler Yükselme Dönemi'nin bitişini; siyasal olarak 1606 Zitvatorok Antlaşması'nı, ekonomik olarak Kanuni Sultan Süleyman’ın son yirmi yılını kapsayan dönemi kabul etmektedirler. Bu dönemde devlet her yönde hızla genişlemiştir. Karadaki başarılar yanında denizlerde de başarı gösterilmiş ve Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğü kesinleşmiştir. Sınırlar, batıda Viyana kapılarına, doğuda İran ve Basra Körfezi'ne, kuzeyde Rus steplerine, güneyde ise tüm Kuzey Afrika topraklarını kapsayacak şekilde genişlemiştir.

Bu dönemde geleneksel ticaret yolları olan ipek ve Baharat yolları Osmanlıların eline geçmiştir. Avrupalılar bu yollara alternatif yollar bulmak için Coğrafi Keşifler’i gerçekleştirmeye başlamış; Osmanlılar ise bu keşiflere kayıtsız kalmıştır.

Yavuz Sultan Selim'in 1517 Mısır Seferi sonunda Halifelik Osmanlılara geçmiştir. Bununla devletin teokratik yapısı da güçlenmiştir.    

Yükselme döneminde Osmanlıların Avrupa üzerindeki 5 siyasal üstünlüğü kesinleşmiştir (1533 İstanbul Antlaşması).

Venedik ve Fransa'ya kapitülasyonlar vermek ve Avrupa’daki Reform hareketlerini desteklemek suretiyle Avrupa Hıristiyan birliği bozulmaya çalışılmıştır.     


0 comments:

Yorum Gönder