Home » , » Hidroelektrik Potansiyel

Hidroelektrik Potansiyel

Hidroelektrik Potansiyel Nedir?


Bir akarsu üzerinde baraj yapılabilmesi için hem yerşekillerinin hem de iklim koşullarının elverişli olması gerekir. Baraj yapımında;
  • Akarsuyun yeterli akıma sahip olması
  • Baraj settinin yapılabilmesi için akarsuyun dar boğazlarda geçmesi
  • Akarsuyun akış hızının fazla olması
  • Baraj setinin gerisinde suyun birikebileceği bir alanın bulunması gerekir.

Genel olarak bakıldığında ortalama yükselti ve eğimin fazla olduğu alanlarda iklim koşulları da elverişliyse baraj yapımına uygundur.

Yerşekilleri baraj kurulması, koşullarından birisidir. Baraj için kurulacak setin gerisinde suyun birikebileceği bir alana ihtiyaç vardır. Düz arazilerde set kurulsa bile geride suyun birikeceği bir alan olmadığı için baraj kurulmasına elverişli değildir.


0 comments:

Yorum Gönder