Home » , » Türkiye' de Nüfus Özellikleri

Türkiye' de Nüfus Özellikleri

Türkiye' de Nüfus Özellikleri(Coğrafya)


Nüfusun Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı: Ülkemiz nüfusunu büyük bir kısmı çocuk ve genç yaş grubu oluşturmaktadır. 2000 yılı sayımına göre ülkemiz nüfusunun %49'nu 0-25 yaş arası grup oluşturmaktadır. Ülkemizde 1945 yılına kadar kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla olmuştur. Günümüzde erkek nüfusu kadın nüfusundan fazladır.

Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Dağılımı: Ülkemizde aktif nüfusun yaklaşık yarısı tarım sektöründe yaklaşık üçte biri hizmet, sanayi sektöründe bu oran %13'tür.

Nüfusun Eğitim Durumu: Cumhuriyetin ilk yıllarında okur-yazar nüfus oranı %10'nun altındayken günümüzde okuma yazma bilmeyenlerin oranı %10'nun altına inmiştir. Okur - yazar nüfus içinde erkeklerin oranı kadınlardan fazladır.

Kırsal-Kentsel Nüfus: 2000 yılı sayımına göre ülkemiz nüfusunun %65'ni kent nüfus, %35'ni kır nüfus oluşturmaktadır. Ülkemizde kentli nüfus oranı sürekli artarken kır nüfusu azalmaktadır.


0 comments:

Yorum Gönder