Home » , , , » Komedya Nedir? - Komedya Hakkında Bilgi

Komedya Nedir? - Komedya Hakkında Bilgi

Komedya Nedir?


Komedya Hakkında Bilgi

Yaşamın gülünç yanlarını konu alan manzum tiyatro türüne komedya denir. Komedyada güldürürken düşündürme ve doğruyu buldurma amaçlanır.

Klasik komedyanın genel özellikleri şunlardır: Manzum olarak yazılır. Konular, çağdaş toplumdan, günlük yaşantıdan alınır.

Yaşamın gülünç yönleri yansıtılır.

Toplumsal çelişkilerin gülünç yanları vurgulanarak düşündürme amaçlanır.

Kişiler genellikle halkın arasından seçilir. Öldürme, yaralama, vurma gibi acı verici olaylar sahnede izleyicinin gözü önünde canlandırılır.

Anlatımda soyluluk aranmaz, her türlü söze yer verilir.

Eski Yunan ve Latin medeniyetine yönelme görülür.

Birbiri ardınca kesintisiz sürüp giden diyalog ve koro bölümlerinden oluşur.

Üç birlik kuralına uyulur. Klasik komedyanın başlıca temsilcileri şunlardır:

Aristophanes, Menandros, Terentius, Plautus ve Moliere klasik komedya türünde önemli yapıtlar vermiştir.


0 comments:

Yorum Gönder