Home » , , » Enerji Kaynakları ve Enerji Çeşitleri

Enerji Kaynakları ve Enerji Çeşitleri

Enerji Kaynakları


Yaşamımızda enerjinin önemi çok fazladır. Bu nedenle enerji kaynakları ve bu kaynakların ekonomik kullanımı bilimsel araştırmalara konu olmuştur.

Dünya’da nüfusun artmasına bağlı olarak ortaya çıkan teknolojik gelişmeler özellikle doğal kaynaklara olan ihtiyacı artırmıştır. 2030 yılındaki enerji ihtiyacının 2007 yılına göre %60 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Ancak dünyadaki doğal kaynaklar sınırsız değildir. Bunun sebebi doğal kaynakların çoğunun geri dönüşümü olmayan kaynaklar olmasıdır. Buna bağlı olarak günümüzde yenilenebilir doğal kaynaklara olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Enerji Kaynakları ve Enerji Çeşitleri
Enerji Kaynakları

Enerji kaynakları günümüzde insanoğlunun bağımlı olduğu en önemli doğal kaynaklardır. İnsan faaliyetlerinin hemen hemen her alanında enerji kaynakları kullanılmaktadır. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi günümüzde kullanılan enerji kaynaklarının büyük bir bölümü fosil yakıt olup geri dönüşümleri yoktur. Dünya’da günümüzde kullanılan enerji kaynaklarının dağılımı; % 80 fosil yakıtlar (Kömür, petrol, doğal gaz), % 20 diğer enerji kaynakları(Nükleer enerji, hidrolojik enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi) şeklindedir.

Sanayi devrimiyle birlikte taş kömürü en önemli enerji kaynağı konumuna gelmiştir. Zaman içinde petrol, daha sonra da doğal gaz, taşkömürüne alternatif olarak kullanılmıştır.

Günümüzde nükleer enerji de kullanılan enerji kaynakları arasına girmiştir. Ancak üretiminin yüksek teknoloji istemesi ve bazı çevresel sakıncalardan dolayı Dünya’da çok geniş bir kullanım alanı henüz oluşmamıştır.

Fiziğin alt dalları konusuna da göz atmanızı öneririz.0 comments:

Yorum Gönder