Home » , » Karbon Döngüsü Nedir?

Karbon Döngüsü Nedir?

Karbon Döngüsü 

Canlıların temel yapısını oluşturan karbonun başlıca dört büyük kaynağı vardır. Bunlar litosfer, hidrosfer, atmosfer ve biyosferdir.

Litosfer (kara) : Karalardaki karbon kömür, doğalgaz, petrol ve kireçtaşı halinde bulunur.

Atmosfer : Karbon atmosferde karbondioksit (CO2) şeklinde bulunur. Atmosferdeki karbondioksit miktarı gece, gündüz ve mevsimlere göre değişmektedir. Geceleri fotosentez durduğu için atmosferdeki karbondioksit miktarı azalır. Karbondioksit günlük ve mevsimlik sıcaklıkların aşırı yükselmesine ve düşmesine engel olur.

Lidrosfer (Su) : Sularda karbondioksit ve bikarbonat şeklinde bulunur.

Biyosfer (Canlılar) : Karbon canlıların yapısında organik moleküller şeklinde bulunur ve canlıların ölmesiyle petrol ve kömür gibi fosil yakıtlara dönüşür. Atmosferdeki karbondioksitin kaynağı kömür, petrol, doğal gaz ve çeşitli yangınlar ile canlıların solunumudur. Atmosferdeki karbondioksit yeşil bitkiler tarafından fotosentezde kullanılarak canlıların yapısına katılır. Bu şekilde atmosferdeki karbon dengesi sağlanmış olur.0 comments:

Yorum Gönder