Home » , » Doğa ve İnsan

Doğa ve İnsan

DOĞA ve İNSAN


Doğa ve İnsan Coğrafya

Coğrafya yeryüzünü meydana getiren doğal ortamların oluşumunu, özelliklerini, dağılışlarını bunlarla insanlar arasındaki ilişkileri ve ortaya çıkan sonuçları araştıran bir bilim dalıdır. İnsanların ve tüm canlıların yaşadıkları süre içerisinde birbirleriyle olan etkileşim içinde bulundukları ortama da doğal çevre denir. Doğal çevre içerisinde, oluşumlarında beşeri faktörlerin hiçbir etkisinin olmadığı, denizler, dağlar, toprak örtüsü, doğal orman alanları vs. doğal unsur olarak adlandırılır. Doğal çevreyi oluşturan hava küre (atmosfer), su küre (hidrosfer), taş küre (litosfer) ve canlılar küresi (biyosfer) coğrafyanın inceleme ve araştırma alanlarıdır. Doğal çevreyi oluşturan bu alanlar birbirleriyle iç içe geçmiş ortamlardır. Bu doğal ortamlarda yaşayan canlılar birbirlerinden etkilenirler. İnsanlar doğal çevreden etkilendikleri gibi bazen de daha iyi bir yaşam için doğal çevreyi etkilemektedir. Orman alanlarının yok edilerek tarım arazisi haline getirilmesi, akarsular üzerinde barajlar yapılması, yollar, köprüler, tünellerin yapılması gibi. Coğrafya bilimi araştırmalarda çeşitli bilimlerden faydalanır. Bu bilimlerin başlıcaları şunlardır.

Astronomi : Uzay bilimi
Jeoloji : Yer bilimi
Hidroloji : Sular bilimi
Meteoroloji : Atmosfer olaylarını inceleyen bilim
Jeofizik : Yerin iç yapısını inceleyen bilim
Kartoğrafya : Harita bilimi
Zooloji : Hayvanları inceleyen bilim
Botanik : Bitkileri inceleyen bilim
Antropoloji : İnsan kökenini ve ırklarını inceleyen bilim
Sosyoloji : Toplum bilimi
Demografi : Nüfus bilimi


0 comments:

Yorum Gönder