Home » , » Bitkisel Hormonlar

Bitkisel Hormonlar

BİTKİSEL HORMONLAR

Bitki büyümesinde etkili olan faktörleri şu şekilde özetleyebiliriz: Sıcaklık, pH, Işık, Yerçekimi, Su, Mekanik uyarılar, Kuraklık.

Bitkiler ve hayvanlar, organizma düzeyinde, çevresel uyarılara çok farklı şekilde cevap verirler. Hayvanlar aktif yer değiştirebilen canlılar olduklarından, kendileri için olumlu uyarılara yönelirken olumsuz uyarılardan kaçarlar. Oysa hayatları boyunca bir yere bağlı yaşamak zorunda olan bitkiler yer değiştiremezler.

Çevresel uyarılara tepkilerini, büyüme ve gelişmeleriyle verirler. Bu yüzden aynı türe ait bitkilerin vücutları birbirlerinden çok farklıdır. Örneğin, bütün kaplanlar dört bacaklıdır ve yaklaşık aynı vücut boyutlarına sahiptir. Oysa bir ağaç türüne ait bireylerin dal sayısı, şekli ve uzunluğu birbirinden çok farklıdır. Bilim adamlarının, bitkilerin ışık gibi çevresel faktörlere bağlı yönelimlerini incelemeleri, hormonların keşfine neden olmuştur. Hormonlar, hayvanlarda olduğu gibi bitkilerde de düzenin ve koordinasyonun sağlanmasında görev alır. Hormonlar sayesinde bitkiler, içten ve dıştan gelen uyarılara cevap verebilirler. Bitkilerde hormonlar özel bölgelerde üretilir ve difüzyonla çevre bölgelere yayılırlar. Bitkilerde üretilen temel hormon çeşitlerini, bu hormonların görevlerini ve üretim yerlerini aşağıdaki tabloda görebiliriz.


0 comments:

Yorum Gönder