Home » , » Mısır Medeniyeti

Mısır Medeniyeti

Mısır Medeniyeti Hakkında Bilgi

Mısır medeniyeti, Mısır medeniyeti hakkında bilgi, Mısır medeniyeti ders notları.
Mısır Piramitleri

Nil Nehri'nin akış yönüne göre Aşağı ve Yukarı Mısır olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Etrafı çöl ve denizlerle çevrili olduğu için jeopolitik konumu itibari ile ilk dönemlerde istilalara uğramamış ve özgün bir medeniyet ortaya çıkmıştır. Yönetimde, ilah-kral kabul edilen Firavun unvanlı krallar etkili olmuştur. Firavunların kendilerini ilahların akrabası olarak görmeleri, dini ve siyasi yetkileri kendilerinde toplamaları Mısır'da özel mülkiyetin sınırlı kalmasına ve sosyal devlet anlayışı ile hukukun gelişmemesine neden olmuştur. Sosyal sınıf ayrımının yaygın olduğu Mısır medeniyetinde din adamları halktan aldıkları bağışlarla zenginleşmişlerdir. Köylüler tarımla uğraşıyor, köleler ise madencilikte ve tapınak hizmetlerinde çalışıyorlardı. Hukuk bakımından Mezopotamya ve Anadolu'nun gerisinde kalmışlardır. Mısır'da madencilik ve tarım gelişmiş Ön Asya ülkeleri ile de ticaret yapmışlardır. Mısırlılar tarımı geliştirmek için çalışmalar yapmışlardır. Bunun için de Nil Nehri'nin sularının ne zaman taşacağını veya suların ne zaman çekileceğini hesaplamak için matematik ve astronomiyle uğraşmışlardır. Nil Nehri'nin hareketlerine göre Güneş yılı esaslı takvimi yapmışlar ve su altında kalan arazilerin sınırlarının yeniden belirlenmesi için geometriyi geliştirmişlerdir.


0 comments:

Yorum Gönder