Home » » Bir Çizimin Harita Olabilmesi İçin Neler Gereklidir

Bir Çizimin Harita Olabilmesi İçin Neler Gereklidir

Bir Çizim Hangi Durumlarda Harita Olur


Bir çizimin harita olabilmesi için; Ölçeğinin olması, kuşbakışı olarak çizilmesi, düzlem üzerine aktarılması gerekir. Ölçeği olmayan taslak çizimlere ise kroki denir. Harita ve krokinin benzer özellikleri her ikisinin de kuşbakışı görünüme göre çizilmeleridir. Harita çizimi sırasında yeryüzündeki alan ve boyutlarda bozulmalar meydana gelir. Bu nedenle hiçbir harita gerçeği tam yansıtamaz. Bu durumun temel nedeni dünyanın küresel şeklidir.

Bir çizimin harita olabilmesi 

Ayrıca yeryüzü şekillerinin engebesi ve ölçekteki küçültme oranı da haritalardaki bozulma oranını etkiler. Yerşekillerinin engebeli olduğu bölgelerin (Karadeniz, Doğu Anadolu) gerçek alanları ile izdüşüm alanları arasındaki fark fazla, yerşekillerinin düz olduğu bölgelerin (Güneydoğu Anadolu, Marmara, iç Anadolu) gerçek alanları ile izdüşüm alanları arasındaki fark azdır.


0 comments:

Yorum Gönder